jitske samen met...

Dolf Jansen, Typhoon, Joris Luyendijk en anderen

In lezingen, dag voorzitterschap en masterclasses, zoekt Jitske regelmatig de samenwerking met andere sprekers en performers. Zoals Typhoon, Wende Snijders, Dolf Jansen, Merlijn Twaalfhoven, Daan Roovers, Remco Claassen, Wouter Hart, Joris Luyendijk en anderen. Interesse? Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

Comedy & kennis: ‘Een verrassende combinatie’

Jitske Kramer en Dolf Jansen dagen elkaar uit anders te kijken naar macht, naar verschillen en overeenkomsten. Wat wordt er van leiders verwacht? Zijn mannen echt zo anders dan vrouwen? Hoe zorgen we voor minder conflicten en meer begrip? Met antropologische lessen van Jitske. En de stand van het land door Dolf’s ogen. Waarbij het risico bestaat dat beide sprekers ook elkaar te lijf gaan, met woorden, argumenten en emoties vanzelfsprekend. Had je nog geen onbewuste vooroordelen? Na deze rake jamsessie met woorden zeker wel.

Jitske: ik kijk uit naar de scherpte en alertheid die het samenwerken met Dolf van mij vraagt. Waar ik spreek over meer algemene menselijke patronen, legt Dolf de link naar de actualiteit. Zijn verrassende associaties en verbanden geven mij telkens weer nieuwe ideeën. Een extra dimensie is dat deze nieuwe inzichten vooral óp het podium ontstaan…

Dolf: ik verheug me op de samenwerking omdat er nogal wat in Jitske’s werk zit waar ik ook van alles van vind – macht, man-vrouwverhoudingen, leiderschap – en ik zeker weet dat ik aan haar sterke inhoud meer (onverwachts) kan toevoegen dan al die healers, innovators en willekeurige voorbijgangers die zij op haar reizen ontmoet. Plus ze is zo slim en snel, dat daagt me extra uit…

Persoonlijke verhalen & kennis: ‘Recht uit het hart’

Jitske Kramer, Glenn de Randamie (Typhoon), Joris Luyendijk...alledrie op hun eigen manier expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Ieder met een eigen invalshoek en verhaal. Samen garant voor een intensieve onderdompeling in dit thema.

video's jitkse samen met...

samen met wende

samen met dolf jansen

X