JK keynote – Jam Cultures – inclusief samenwerken

jitske kramer & jam cultures

Een bijzondere lezing over Inclusief Samenwerken. Over hoe je diversiteit voor je kunt laten werken.

Diversiteit gaat over de mix van verschillen. Inclusie over hoe we met deze mix omgaan. Met de voortdurende vraag: wie bepaalt er wat normaal is? Een lezing over hoeveel diversiteit je aan kunt. En wilt. En moet. En wat dit vraagt van leiders. Inclusie gaat over de grens, over macht, ranking en het nemen van risico’s. Over zinvolle ontmoetingen, lef en leiderschap.

Op luchtige wijze spreekt Jitske over zware thema’s. Ze laat je nadenken. Over de acht inclusie principes met de Jam Cirkel als praktisch handvat. Je loopt er anders uit dan je erin ging. Samen jammen, met krachtige begrenzing en liefdevolle aandacht.

‘Join the Jam. Hoeveel diversiteit kun jij aan?’

Verwacht geen standaard lezing, maar een unieke beleving

Een lezing over diversiteit en inclusie die mensen in beweging zet. Een muzikale lezing die raakt. Jitske spreekt over nut en noodzaak van inclusie en diversiteit voor teams en organisaties. Ze combineert gedegen inhoud met ‘spoken word’. Een performance met muziek, verhalen, spoken word, compacte theorie en visual graphics. In Jam Cultures durft iedereen zijn of haar eigen geluid te laten horen en naar dat van anderen te luisteren. Om samen in voortdurende afstemming tot een beter geheel te komen. Inclusie als een jamsessie, waarbij je elkaar met lef en verbinding ontmoet. In de kern gaat inclusie over wie waaraan mag meedoen doen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En wie vooral niet. En daarmee gaat inclusie over mensen, grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, verschillen en overeenkomsten. Het gaat over samenwerken met verschillen. Je mag het ook agile leiderschap noemen. Snoeihard en soft tegelijkertijd.

video's jam cultures

jam cultures

muzikale jam cultures

hearts to connect

join the jam!

HOE doen we dat dan, inclusief samenwerken?

Omgaan met verschillen kan een grote uitdaging zijn. Hoe communiceer je met die ene collega die heel anders is, met die afdeling die hele andere vergadernormen heeft, met die netwerkpartner die zich vastbijt in regels en procedures terwijl jij…. Diversiteit gaat om de mix van verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan.

In deze lezing krijg je handvatten om inclusie in jouw team, jouw afdeling, organisatie verder te brengen. We gebruiken de Jam Cirkel als methode voor het ‘HOE doen we dat dan, inclusief samenwerken’ en de acht inclusie principes als aandachtsgebieden voor het ‘WAT we moeten doen, waar we op moeten letten’. Het overzicht van de principes kun je hier downloaden. Als nodig besteedt Jitske ook aandacht aan het ‘WAAROM moeten we eigenlijk aandacht hebben voor diversiteit en inclusie’ in onze organisatie. In korte tijd veel theoretische inzichten, die persoonlijke vragen oproepen.

Jam Cultures geeft een luchtige taal om zware onderwerpen te bespreken. Met praktische tips voor meer inclusieve vaardigheden. Met vele verhalen, antropologische kennis, voorbeelden uit de praktijk en de universele taal van muziek. Met de Jam Cirkel als leidraad, om te leren jammen met verschillen. Met een set pittige vragen om verder over na te denken en met collega’s te bespreken. Meer inclusie, zodat samenwerken voor iedereen woest aantrekkelijk wordt.

Inclusie en diversiteit? Bij ons zijn ze nog niet zover

Je werkt in een organisatie waarin mensen nog niet zo overtuigd zijn van nut en noodzaak van diversiteit of inclusie. Het zijn ook geen woorden die veel gebruikt worden. Soms roepen ze weerstand op. In dit geval maakt Jitske een combinatie met de keynotes Building Tribes, Jam Cultures en een beetje Deep Democracy. Met uitleg over hoe culturen zich vormen in interactie en besluitvorming. Over het verschil van autocratisch en directief leiderschap en gespreid inclusief leiderschap. We hebben het over hoe je een inclusieve cultuur kunt creëren, maar gebruiken een andere taal dan in de Jam Cultures lezing.

Jullie gebruiken termen als: agile, inspelen op snelle veranderingen, netwerkpartners, besluitvorming laag neerleggen, zelforganisatie, gespreid leiderschap, innovatie gedreven….

Allemaal woorden die verwijzen naar manieren van samenwerken waarbij goed omgaan met diversiteit essentieel is. In dit geval vliegt Jitske het thema diversiteit en inclusie aan vanuit de taal van Building Tribes, met de lezing Tribes en Besluitvorming. Jitske spreekt hierbij over ‘het creëren van strong tribes, safe for diversity, ready for change’.” Sterke tribes hebben goed en eerlijk geregeld wie mag meedoen, meepraten en meebeslissen. In deze lezing wordt inzichtelijk hoe culturen, tribes, zich vormen in interactie en besluitvorming. Hoe belangrijk et is om hierin goed om te gaan met diversiteit. En wat de rol van leiders hierin is. De focus ligt op cultuurvorming, leiderschap en besluitvorming: hoe kunnen we naar de verschillende perspectieven luisteren, en tegelijkertijd daadkrachtig handelen en een koers uitzetten. Dit vraagt inclusief leiderschap met power én love. Kampvuren met wezenlijke gesprekken, met aandacht voor dialoog en debat, voor harmonie en conflict. Je mag het ook agile leiderschap noemen.