JK Keynote – tricky tijden – grote veranderingen

TRICKY TIJDEN: navigeren door de tussentijd van GROTE VERANDERINGEN.

Over de drie fases van transformatie.  

Over de kansen en gevaren tijdens grote veranderprocessen.

Over liminaliteit, de messy middle van verandering, de tussentijd. 

Over omgaan met de onzekerheid, meningsverschillen en machtsstrijd.

Over liminaal leiderschap: verbreken, verbeelden, verbinden en verbouwen.

Elke grote verandering of transformatie gaat gepaard met het loslaten van het vertrouwde, het verleggen van grenzen, het uitdagen van de gevestigde orde, het bespotten van heilige symbolen en het ter discussie stellen van autoriteiten. Jitske ontrafelt op meeslepende wijze de menselijke patronen van ingrijpende veranderingen. Ze geeft duiding aan de verwarrende tussentijd, een complexe transitiefase waarin je iets achterlaat, terwijl de nieuwe situatie nog niet volledig is doorgedrongen en vormgegeven.

Het boek Tricky Tijden van Jitske Kramer gaat over de kansen en gevaren die mensen tegenkomen tijdens grote veranderingen en transformatieprocessen. In haar Tricky Tijden keynoytes brengt zij krachtige inzichten uit het boek tot leven. Jitske Kramer vertelt wat het betekent om cultureel verdwaald te zijn en hoe creatie, moed en liminaal leiderschap essentieel zijn om tot nieuwe oplossingen te komen. Hierbij kun je kiezen uit drie soorten lezingen, gericht op het individu, de organisatie of samenleving. Navigeren in de tussentijd, omgaan met grote veranderingen.

Drie soorten Tricky Tijden Keynotes: gericht op individu, organisatie of samenleving.

We zitten op allerlei terreinen in een overgangsfase. Antropologen noemen dit liminaliteit, van het Latijnse limes, tussen twee grenzen in. Een rommelige tijd tussen wat was en wat zal zijn. Tussen feit en fictie, vrees en verlangen. Een periode waarin je iets achter je hebt gelaten, terwijl de nieuwe situatie nog niet volledig is doorgedrongen en vormgegeven. Een vaak wat onzekere fase waarin emoties hoog op kunnen lopen. De liminale fase zie je terug in ieders persoonlijke leven, in groepen én in samenlevingen als geheel. Afhankelijk van de context past Jitske haar keynote hierop aan.

Navigeren door liminaliteit betekent aanvaarden dat we dingen niet begrijpen en kent veel kansen maar ook gevaren. Het vraagt liminaal leiderschap, wat eenvoudiger wordt als je de drie universele fases van transformatieprocessen kent en wat elke fase nodig heeft. In haar lezingen legt Jitske uit wat het betekent als je als mens, organisatie of samenleving cultureel verdwaald bent, waarom trickstertactieken hierbij essentieel én potentieel gevaarlijk zijn en hoe creatie, moed en liminaal leiderschap essentieel zijn om tot nieuwe oplossingen te komen. We kunnen veel leren van wat we al weten om met de onzekerheid en spanningen van transitionele ruimtes in onszelf, organisaties en de samenleving om te gaan

In deze lezing ligt de focus op de dynamiek die we in onze samenleving zien. Op dit moment zien we vele slepende kwesties die zich ongeveer tegelijkertijd tot crisis hebben ontwikkeld. Denk aan de klimaatcrisis, energiecrisis, armoedecrisis, stikstofcrisis, toeslagencrisis, woningmarktcrisis, landbouwcrisis, personeelscrisis en asielcrisis. Alles hangt met elkaar samen en de ene oplossing heeft weer effect op andere problemen. Als samenleving gaan we door een tricky overgangsperiode van grote veranderingen. Na een uitleg over de drie fases van transformatie, wordt duidelijk dat liminaliteit veel kansen, maar ook gevaren biedt. Een aantal daarvan leer je in deze lezing kennen, zoals:

  • Permanente liminaliteit. Wanneer we niet écht breken met oude gewoonten en geen nieuwe keuzes durven te maken, blijven we hangen in het ondertussen. We wéten ergens wel dat we moeten veranderen, maar het lukt niet. Het niet aanpakken van structurele problemen geeft langdurige onzekerheid en stress. 
  • De trickster. Tricksterlogica bevrijdt mensen van oude ideeën, schudt de boel op en biedt ruimte voor vernieuwing. Spelen met grenzen en vanzelfsprekendheden daagt mensen uit om te beslissen of iets gewenst of ongewenst is. Een van de favoriete grenzen van het tricksterspel is die tussen feit en fictie. We worden verleid te geloven in bizarre verklaringen en nieuwe tweedelingen. Zonder duidelijk verhaal verzinnen we er een. En dat is waanzinnig tricky.
  • Intense machtsstrijd. Fundamentele veranderingen brengen onvermijdelijk machtsverschuivingen met zich mee. Dat kan leiden tot een intensieve en soms gewelddadige strijd over wie de nieuwe koers bepaalt en wie de gevolgen van veranderingen het meest voelen.

 

Voor publiek dat zich bezig houdt met maatschappelijke veranderprocessen. Met politiek. Met transities en transformaties. Voor iedereen die beter wil begrijpen wat er gebeurt in een samenleving die door grote veranderingen gaat. En hoe we ons kunnen bevrijden van leugens en patronen kunnen doorbreken. 

In deze lezing ligt de focus op de veranderdynamiek in organisaties. Hoe krijg je ze zover? Hoe kom je beter van A naar B? Vaak besteden we in verandertrajecten veel tijd en aandacht aan de diagnose, het uitdenken van, en het onderhandelen over, het nieuwe plan, draagvlak voor de nieuwe situatie, een goede kick-off, gevolgd door de uitrol van de nieuwe richtlijnen en handelingsperspectieven… Ergens denken we dat verandering ontstaat in twee fasen; van oud naar nieuw, van A naar B, van Ist naar Soll, van huidige naar gewenste situatie, van nu naar de toekomst. Maar zo werkt het niet. Jitske Kramer vertelt in deze lezing wat het betekent om cultureel verdwaald te zijn en hoe creatie, moed en liminaal leiderschap essentieel zijn om tot nieuwe oplossingen te komen. 

  • De drie fases van transformatie. Met speciale aandacht voor de kenmerken van liminaliteit
  • Trickstertactieken. Hoe je kunt spelen met grenzen om tot nieuwe inzichten te komen. Maar ook hoe trickstertactieken je kunnen misleiden.  
  • Liminaal leiderschap. Over welk leiderschap er nodig is om door de tussentijd, de liminale fase, te navigeren.
  • Grip op onzekerheid. Hoe je als teamlid en leider kunt omgaan met de onzekerheid, meningsverschillen, machtsstrijd en chaos van transformatieprocessen.

 

Voor publiek dat te maken heeft met het leiden van, of het werken in, veranderprocessen. Als projectmanager, teamlid, bestuurder, directeur, communicatiemedewerker, coach, adviseur, trainer en andere vergelijkbare beroepen en functies. Voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om meer grip te krijgen op transformatieprocessen. 

In deze lezing ligt de focus op individuele transformatieprocessen. Ook als individu kom je in je leven meerdere liminale fases tegen. Hoe ga je daarmee om en hoe kom je er goed doorheen? We lopen immers vaak het liefst om de veranderpijn heen. Het moet allemaal wel leuk en inspirerend zijn. Als een soort experience junkies willen we wel de rush van een bijzondere ervaring, maar liever niet de pijn om tot daadwerkelijke verandering te komen. Wat als je niet uitkijkt  resulteert in heel veel ‘praten over’ en weinig ‘actie tot’. Wat kunnen we leren uit de antropologie om dit te  doorbreken om daadwerkelijk tot blijvende verandering komen? Hoe ga je om met de diepe onzekerheid als je het allemaal even niet meer weet? 

  • Liminaliteit in het persoonlijke leven. De periode waarin je jezelf opnieuw uitvindt. Soul searching. Identiteit zoeken. De !Kung zeggen dat je pas volwassen bent wanneer je je eigen verhaal kunt vertellen. Wat is jouw verhaal en hoe (her)schrijf je dat? 
  • Verslaving aan ervaringen. Tijdens moeilijke periodes in het leven, is het verleidelijk om jezelf te verliezen in  zelfhulpboeken, coachingsprocessen, comfort food en andere middelen. Het hebben van voornemens is niet genoeg. Om daadwerkelijk te veranderen moet je deze omzetten in actie. Hoe?
  • Overgangsrituelen. Tijdens veranderprocessen hebben mensen rituelen nodig. Waarom? Wat kunnen we hierin leren van andere culturen?  

 

Voor publiek dat vragen heeft over persoonlijke ontwikkeling, coaching. 

Jitske neemt je in haar lezingen op pakkende wijze mee door de verwarrende tussentijd, een complexe transitiefase waarin de wereld lijkt te spelen met haar eigen regels.

video's over omgaan met grote veranderingen

thuiswerk seminar
over #cultuurshock

crisis of transformatie?

Als het hart van de macht het wil, is het met 24 uur geregeld.

Het ondertussen

Tricky tijden boeklancering avondshow

hearts 2 connect

Boeklancering tricky avondshow

Op 8 April 2024 vieren we met een spetterend uniek programma de lancering van Tricky Tijden, het nieuwste boek van Jitske Kramer. Je kunt de gloednieuwe Tricky Tijden keynote van Jitske Kramer beleven, gevolgd door een Tricky Talkshow onder leiding van Dolf Jansen.  

Pre-order nu tricky tijden